Radite svoj posao, mi ćemo da radimo ostalo...

Radnici umeju da budu izuzetno zahtevni, bilo da je u pitanju prijava, odjava, usaglašavanje sa propisima i zakonima. Ne dozvolite da vas ove stvari okupiraju, prepustite te probleme nama!

NAŠE USLUGE

O NAMA

Agencija SFiS – O nama

Privredno društvo SFiS d.o.o. je osnovano 2015.godine sa sedištem u Beogradu.  Naš posao je pružanja usluga iz oblasti upravljanja ljudskim resursima.  Kontinuirano pratimo trendove zahteva kako inostranih tako i domaćeg tržišta.

Lizing ljudskih resursa u današnje vreme predstavlja potrebu a ne luksuz u svetu biznisa. Lizingom radne snage postižete vrhunske poslovne rezultate, jer odgovornost i predanost koju zahteva radna snaga, za vas preuzima Agencija, dok vi imate sve uslove da razvijate viziju svojeg biznisa.

Misija

Razvijanje i održavanje poslovnih-partnerskih odnosa sa postojećim i budućim korisnicima usluga. Osuguravajući visoke standarde kvaliteta pružanja usluga u upravljanju ljudskim resursima, nastojimo da budemo lideri u oblasti lizinga radne snage.

 

Vizija

Ostati prepoznatljiv na tržištu pružanja usluga upravljanja ljudskih rasursa.

O našim uslugama više možete pročitati ovde

Loading